Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”)

(i) Bir tarafta, Alaybey Mah. Namazgah Cad. no:22 Bozcaada/Çanakkale adresinde yerleşik Cemil Can Günday Bozcaada Vasil Coffee Bakery (bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır) ile

(ii) https://www.bozcaadavasil.com adresinde (“SİTE”) üyelik yolu ile Site’den hizmet alan üyeler (“KULLANICI”) arasında

Site tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

Şirket ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 1- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1          Kullanıcı, üyelik statüsünü kazanabilmek için üyelik sayfasında belirtilen bilgileri tam ve eksiksiz dolduracaktır. Kullanıcı, üyelik için 18 (onsekiz) yaş ve üzeri olması gerektiğini kabul etmekte ve buna nazaran verdiği bilginin doğruluğunu taahhüt etmektedir. Bu hususa ilişkin ortaya çıkabilecek zararlardan Kullanıcı bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

1.2          Kullanıcı tarafından e-posta adresi ve şifresi ile Kullanıcı Hesabı oluşturulacaktır. Kullanıcı belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile hesabına erişebilir. Şifre Kullanıcı’ya özel olup yalnızca kendisi tarafından bilinir. Şifre seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen şifre sahibinin sorumluluğundadır. Kullanıcı, hesabı ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Şirket veya Şirket’in herhangi bir dijital platformu, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu değildir.

1.3          Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

1.4          Kullanıcı, Site’yi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, yürürlükteki mevzuat ve aşağıda sayılanlar başta olmak üzere Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu aykırı davranışlardan doğan kanuni sorumluluk ve zarar ilgili Üye/ler tarafından karşılanacaktır.

  • Kendisinden başka kişi bilgilerini kullanarak hesap açma,
  • Kendi bilgileri dışında bir Üye hesabı ile işlem yapma,
  • Üyelik sırasında yanlış kişisel bilgi verme,
  • Site’ de sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlaması amacına yönelik kullanma, yayma ve kampanya koşullarını ihlal etme
  • Site’de yer alan içeriğe zarar verici herhangi bir teknoloji yayma.

1.5          Kullanıcı, Şirket tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Sirket’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, bu internet sitesi genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi içerisindeki tüm bilgi, resim, Bozcaada Vasil Coffee Bakery markası ve diğer markalar, https://www.bozcaadavasil.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibinin Şirket olduğunu ve yasal koruma altında olduğunu, Site’de bulunan hiçbir materyalin önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemeyeceğini, kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, başka bir lisana çevrilemeyeceğini, yeniden yayımlanamayacağını, başka bir bilgisayara yüklenemeyeceğini, postalanamayacağını, iletilemeyeceğini, sunulamayacağını ya da dağıtılamayacağını, Site’nin bütünü veya bir kısmının başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6          Şirket, Site’ye yönelik virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site’ye erişimi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

1.7          Şirket herhangi bir zamanda Site faaliyetlerini geçici bir süre veya tamamen durdurabilir. Bu halde Şirket’in Kullanıcı veya 3. Şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

1.8          Site üzerinden sunulan mal ve hizmetler sistem bünyesinde bulundurduğu firmaların ve Şirket’in stok ve kapasite durumları ile sınırlıdır. Bu limitler dolayısı ile oluşabilecek servis sorunlarından tüketici mevzuatı ve site içerisinde mevcut Mesafeli Satış Sözleşmesi dışında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

1.9          Şirket, Site aracılığı ile Kullanıcı’nın başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu halde geçiş yapılan platformlarda mevcut bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Şirket’in hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

MADDE 2- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

2.1          Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve kişisel verileri, Kullanıcı Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirtilen yükümlülüklerin ifası, Site işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı veya ziyaretçilere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası ve İletişim İzni” ne uygun olarak toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

2.2          Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder.

2.3          Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’ni değiştirme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Site’de yayınlanması ile yürürlüğe girecektir.

2.4          Kullanıcı, kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve hakları ile ilgili olarak Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’ni her zaman inceleyebilecek ve bu politikalarda belirtilen yöntemlerle kişisel verilerinin kullanımını yönetebilecektir.

MADDE 3- YÜRÜLÜLÜK VE FESİH

3.1          İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onay verilmesi ile yürürlük kazanır.

3.2          Şirket, işbu Sözleşme’yi ve Site’de mevcut Gizlilik Politikası ve İletişim İzni dahil her türlü politikayı ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya yeni maddeler ekleme hakkına sahiptir. İşbu halde revize edilmiş sözleşme Site’de yayınlanacak ve Kullanıcı bilgilendirilecektir. Değişiklikler yayın anında yürürlüğe girer, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.3          Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararları Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

MADDE 4- MUHTELİF HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIK HALİ

4.1          İşbu Sözleşme, Site’de mevcut Gizlilik Politikası ve İletişim İzni ile bir bütündür. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

4.2          İhtilaf durumunda, Taraflar, Şirket kayıtları ve e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3          Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.4          İşbu Sözleşme kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.